มุทิตาเจ้าคุณสวีเดนจบปริญญาเอก มจร

0
1656

วันที่ 5 ก.ย.62 เวลา 13.00 น. ถวายมุทิตาแด่ พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน ปุญฺญธโช) ประธานศูนย์ปฏิบัติพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูตประจำประเทศสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยมีพระมหาสมาน ชาตวิริโย อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตและ พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมแสดงมุทิตา ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ กทม

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here