รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมหารือในกิจการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

0
24

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายกสภามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก เมตตาเป็นประธานการประชุมหารือในกิจการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์กรในกำกับดูแลขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก อาทิ องค์การยุวพุทธิกศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาบัญชาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าประชุม โดยมี พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนายลิขิต บุญละคร นักวิชาการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมในการนี้ด้วย ฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here